?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 回{H_盄机械公司_立磨厂家-唐山盄机械刉有限责d?/title> <link type="text/css" href="/template/NEST70003/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70003/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70003/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70003/js/jquery.jslides.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">唐山盄机械刉有限责dؓ您提?a href="http://www.rbgtg.co">盄机械</a>?a href="/supply/">矿渣立磨</a>?a href="/news/">旋{H?/a>回{H、辊压机、筒辊磨、篦h、大型破机{水泥机械的相关信息Q敬请关注唐qx械制造有限公司! </span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27598/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="full-screen-slider"> <div class="pa logo tar wout"> <div class="wfixed"><h1 class="top_logo"><img src="/uploads/logo/20170214091812.png" alt="唐山盄机械刉有限责d? /></h1></div> </div> <ul id="slides"> <!-- <li class="img1"></li> <li class="img2"></li> --> <div class="slide banner" data-slide='{"action":"click","fn":"banner_ext","time":"8000"}'> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=842; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181210085917.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181210090127.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181210085937.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="wrap bann_ext"> <ul class="l frontCover"></ul> </div> <script src="/template/NEST70003/js/lanrenzhijia.js"></script> </ul> <div class="menu font_w pa"> <div class="wfixed"> <ul class="fl fs18"> <li><a href="/" rel="nofollow" class="cur fir">首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow" class="fir">关于盄</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow" class="fir">新闻中心</a></li> <li class="proNav"> <a href="/supply/" rel="nofollow" class="fir">产品中心<i></i></a> <dl style="width: 100px;"> <dd><a href="/fddt/" rel="nofollow" title="风电塔筒">风电塔筒</a></dd> <dd><a href="/kssb/" rel="nofollow" title="矿山讑֤">矿山讑֤</a></dd> <dd><a href="/kzlm/" rel="nofollow" title="矿渣立磨">矿渣立磨</a></dd> <dd><a href="/mj/" rel="nofollow" title="机">机</a></dd> <dd><a href="/yllm/" rel="nofollow" title="原料立磨">原料立磨</a></dd> <dd><a href="/mlm/" rel="nofollow" title="煤立?>煤立?/a></dd> <dd><a href="/gyj/" rel="nofollow" title="辊压?>辊压?/a></dd> <dd><a href="/hzy/" rel="nofollow" title="回{H?>回{H?/a></dd> <dd><a href="/fsy/" rel="nofollow" title="焚烧H?>焚烧H?/a></dd> <dd><a href="/dhy/" rel="nofollow" title="石灰H?>石灰H?/a></dd> <dd><a href="/lfty/" rel="nofollow" title="铝钒土窑">铝钒土窑</a></dd> <dd><a href="/snlm/" rel="nofollow" title="水惔立磨">水惔立磨</a></dd> <dd><a href="/gltdsy/" rel="nofollow" title="高岭土煅烧窑">高岭土煅烧窑</a></dd> <dd><a href="/yhlhzy/" rel="nofollow" title="氧化铝回转窑">氧化铝回转窑</a></dd> <dd><a href="/yhthzy/" rel="nofollow" title="氧化铁回转窑">氧化铁回转窑</a></dd> <dd><a href="/pj/" rel="nofollow" title="配g">配g</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about6.html" rel="nofollow" class="fir">资质荣誉</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow" class="fir">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about8.html" rel="nofollow" class="fir">装备实力</a></li> <li><a href="/buy/" rel="nofollow" class="fir">人力资源</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow" class="fir">联系我们</a></li> <li><a href="http://en.tsdunshi.com/" rel="nofollow" class="fir">English</a></li> </ul> <div class="search fr Radius fs14"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text font_w fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70003/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> </div> <div class="inWarp"> <div class="clearfix wfixed" style="width: 1200px;"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <div class="tit"><img src="/template/NEST70003/images/listBg.png" /></div> <ul> <li><a href="/fddt/" title="风电塔筒">风电塔筒</a></li> <li><a href="/kssb/" title="矿山讑֤">矿山讑֤</a></li> <li><a href="/kzlm/" title="矿渣立磨">矿渣立磨</a></li> <li><a href="/mj/" title="机">机</a></li> <li><a href="/yllm/" title="原料立磨">原料立磨</a></li> <li><a href="/mlm/" title="煤立?>煤立?/a></li> <li><a href="/gyj/" title="辊压?>辊压?/a></li> <li><a href="/hzy/" title="回{H?>回{H?/a></li> <li><a href="/fsy/" title="焚烧H?>焚烧H?/a></li> <li><a href="/dhy/" title="石灰H?>石灰H?/a></li> <li><a href="/lfty/" title="铝钒土窑">铝钒土窑</a></li> <li><a href="/snlm/" title="水惔立磨">水惔立磨</a></li> <li><a href="/gltdsy/" title="高岭土煅烧窑">高岭土煅烧窑</a></li> <li><a href="/yhlhzy/" title="氧化铝回转窑">氧化铝回转窑</a></li> <li><a href="/yhthzy/" title="氧化铁回转窑">氧化铁回转窑</a></li> <li><a href="/pj/" title="配g">配g</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt15"> <div class="tit"> <span class="fl"><img src="/template/NEST70003/images/contaTit.png" /></span> </div> <ul class="fs14 mt15"> <span class="fs18 db">唐山盄机械刉有限责d?/span> <li>联系Q刘宏志</li> <li>电话Q?00-622-1730</li> <li>手机Q?8531519218</li> <li>传真Q?315-3271141</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:tsdunshi@sina.com">tsdunshi@sina.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.rbgtg.co">www.rbgtg.co</a></li> <li>厂址Q河北省唐山市\北区大庆道一?/li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_8.html">新闻信息</a></b> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/190.html" title="【图文】干法回转窑的生产工艺_水惔立窑的类型及特点是什?>【图文】干法回转窑的生产工艺_水惔立窑的类型及特点是什?/a> <span>2018-12-07</span> </div> <div class="con">对于唐山盄机械刉有限责d司您有所了解吗?今天唐山盄机械刉有限责d司的编q大家带来关于q法回{H的生工艺的详l介l,也让您对唐山盄机械刉有限责d怺解更多干法回转窑的类型:q法H又可分ZI式H、余热锅炉窑、悬预热器H和悬Q分解炉窑?0q代前后Q发展了一U可大幅度提高回转窑产量的煅烧工艺──H外分解技术。其特点是采用了预分解窑Q它是以悬Q预热器窑为基Q在预热器与H之间增...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/189.html" title="【精选】液压系l_你了解立结构吗">【精选】液压系l_你了解立结构吗</a> <span>2018-12-01</span> </div> <div class="con">生活中的很多行业的发展与都是M开的,有时候一些行业所在的领域都有自己的品牌,今天q地给大家介绍一下唐qx械制造有限责d司立是利用辊在磨盘上的相对碾压来_磨物料的设备。对立磨正常q行的媄响主要有几个斚wQ磨机的料层。合适的料层厚度和稳定的料层Q是立磨E_q行的基。料层太厚,_磨效率降低Q当机的压差达到极限时会塌料,对主甉|和外排系l都生媄响;料层太薄Q磨机的推动力增加液压,液压...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/188.html" title="【图文】回转窑冷却机的作用是什么_回{H在金属行业有什么应?>【图文】回转窑冷却机的作用是什么_回{H在金属行业有什么应?/a> <span>2018-11-28</span> </div> <div class="con">唐山盄机械刉有限责d司在回{H在金属行业有什么应用非怸业,今天我们编来l您介绍回{H在金属行业有什么应用,希望通过我们的介l让您对回{H在金属行业有什么应用等问题有更深入的了解冷却机和预热器相反是回转窑物料烧成之后q速降温的装置Q看h像一个小型的回{H,只是直径更小更短Q不需要铺设耐火砖回转,回{H冷却机的作用是什么里面由扬料板取代。主要作用是成品迅速降温。很多h查看了: 有色和黑...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/187.html" title="【图文】水泥回转窑的工作方法_什么是q法回{H?>【图文】水泥回转窑的工作方法_什么是q法回{H?/a> <span>2018-11-25</span> </div> <div class="con">对于唐山盄机械刉有限责d司您有所了解吗?今天唐山盄机械刉有限责d司的编q大家带来关于水惔回{H的工作Ҏ的详l介l,也让您对唐山盄机械刉有限责d怺解更多水泥回转窑的筒体由钢板卷制而成Q筒内镶砌耐火衬,且与水^U成规定的斜度,?个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹钢板固定一个大齿圈Q其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时Q由M动电动机l主减速器...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/186.html" title="【图文】干法回转窑的类型_回{H的冷却?>【图文】干法回转窑的类型_回{H的冷却?/a> <span>2018-11-22</span> </div> <div class="con">今天我们会ؓ大家带来q法回{H的cdQ希望通过我们的介l让您对唐山盄机械刉有限责d司等问题有更深入的了解干法回转窑的类型:q法H又可分ZI式H、余热锅炉窑、悬预热器H和悬Q分解炉窑?0q代前后Q发展了一U可大幅度提高回转窑产量的煅烧工艺──H外分解技术。其特点是采用了预分解窑Q它是以悬Q预热器窑为基Q在预热器与H之间增设了分解炉。在分解炉中加入占ȝ料用?0?0Q的燃料Q燃料?..</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/185.html" title="【图文】干法回转窑与湿法回转窑相比怎么样_你知道回转窑的作用吗">【图文】干法回转窑与湿法回转窑相比怎么样_你知道回转窑的作用吗</a> <span>2018-11-19</span> </div> <div class="con">在你知道回{H的作用吗这斚wQ唐qx械制造有限责d司所知道或了解的相关情况q行分析Q让您除了了解唐qx械制造有限责d怹外,能对该行业有更多的认识!q法回{H与湿法回{H相比优~点正好相反。干法将生料制成生料q粉Q水分一般小?%Q因此它比湿法减了蒸发水分所需的热量。中I式H由于废气温度高Q所以热耗不低。干法生产将生料制成q粉Q其动性比泥浆差。所以原料؜合不好回转,q法回{H与湿法...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/184.html" title="【图文】你了解水惔回{H的特点吗_你了解回转窑的窑体部分吗">【图文】你了解水惔回{H的特点吗_你了解回转窑的窑体部分吗</a> <span>2018-11-13</span> </div> <div class="con">生活中的很多行业的发展与都是M开的,有时候一些行业所在的领域都有自己的品牌,今天q地给大家介绍一下唐qx械制造有限责d司水泥回转窑的传热方式是以辐ؓȝQ物料在H内的填充率一般只??7%Q多数空间被闲置Q它的外表面U大Q散热多Q保温困难,作ؓ热工讑֤Q它的热效率q不高,一?0只有%。新型干法水泥系l对原料有着严格要求Q把K2O、Na2O、Cl-和SO3列ؓ有害成分Q这D许多矿...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/183.html" title="【图文】回转窑的设备由什么构成_你知道回转窑的支撑架的作用吗">【图文】回转窑的设备由什么构成_你知道回转窑的支撑架的作用吗</a> <span>2018-11-10</span> </div> <div class="con">唐山盄机械刉有限责d司是一家在较ؓ专业的的公司Q所在领域也是相当突出的Q今天我们可以来了解一下该公司的详l内?水惔回{H是煅烧水惔熟料的主要设备,已被q泛用于水惔、冶金、化工等行业。该水惔回{H设备由{体、支承装|、带挡轮支承装置、传动装|、活动窑头、窑֯装|、燃烧装|等部gl成Q水泥回转窑hl构单,q{可靠回{Q回转窑的设备由什么构成生产过E容易控制等特点。更多h喜欢Q?1.回{...</div> </div> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s"><a href="News_7.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_solid">8</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_13.html" >13</a></li> <li class="next"><a href="News_9.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot tac"> <div class="ftNav wfixed"> <a href="/" rel="nofollow">首页<em></em></a> <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们<em></em></a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯<em></em></a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心<em></em></a> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们<em></em></a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="|站地图">|站地图<em></em></a> <a href="#" rel="nofollow">q回剙<em></em></a> </div> <style> .wj img { width:22px; } </style> <div class="bottom wfixed"> <div class="clearfix"> Copyright© www.rbgtg.co(<a title="复制链接" rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 唐山盄机械刉有限责d? </div> <p>专业生:回{H、立厂家唐qx械制造有限责d怸门生产立、矿渣立、盾矟뀁回转窑h、盾x械公司等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ电话Q?00-622-1730</p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:360px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-10-19/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a href=" http://www.zuotukeji.com" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/template/NEST70003/images/yqzc1.png" alt="" style="vertical-align: middle;"></a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1262028550'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s13.#/z_stat.php%3Fid%3D1262028550%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by <a href="http://www.zuotukeji.com" rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">佐途科技</a> <span class="wj"><script type="text/javascript" src="http://www.tsgswj.gov.cn//scripts/businessLicense.js?id=4028858a5e2d2a55015e5a37483f0211"></script></span> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" rel="nofollow" target="_blank">冀ICP?5020436?1</a> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70003/js/select.js"></script> <script> $("#full-screen-slider").css("height",$(window).height()-39); window.onscroll=function(){ if ($(document).scrollTop() > $("#full-screen-slider").height()-20) { $(".menu").addClass('navFix'); }else{ $(".menu").removeClass('navFix'); } } $(function(){ $(".menu li.proNav").hover(function(){ $(this).addClass("firNav"); if($(this).find("dl").width()<=$(this).width()){ $(this).find("dl").css({"width":$(this).width(),"text-align":"center"}); }else{ $(this).find("dl dd").each(function(){ var navW = $(this).find("a").text().length*16; $(this).find("a").css("width",navW); }); } $(this).find("dl").slideDown(200); },function(){ $(this).removeClass("firNav"); $(this).find("dl").slideUp(200); }); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".proSide li:even").addClass("back_da"); $(".proSide li:odd").addClass("back_cb"); $(".proSide li a").hover(function(){ $(this).fadeTo(300,1); },function(){ $(this).removeAttr("style"); }); $(".proliCon .insProLi").hover(function(){ $(this).addClass("insProH"); $(this).find(".div a img").animate({"width":"284","height":"260","left":"-5","top":"-5"},300); },function(){ $(this).removeClass("insProH"); $(this).find(".div a img").animate({"width":"264","height":"240","left":"0","top":"0"},300); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70003/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".insNewList").hover(function(){ $(this).addClass("back_e3").fadeTo(300,1); },function(){ $(this).removeClass("back_e3").removeAttr("style"); }); }) </script> <a href="http://www.rbgtg.co/"><span class="STYLE1">͸</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.ohrtx.com/">新疆35选7</a> <a href="http://www.ixfpes.icu/">һ</a> <a href="http://www.hquip.com/">天津11选5</a> <a href="http://www.cgniqt.icu">ȫ˲ʮһѡ</a> <a href="http://www.frnrau.icu/">齫2ޱ</a> <a href="http://www.fxuvym.icu">һaƬAëƬ</a> <a href="http://www.7770656.live">ƲƷɿ</a> <a href="http://www.kcqxfb.icu">ɽʮһѡ¿</a> <a href="http://www.emvzgv.icu">ݸĦŮ绰</a> <a href="http://www.750712.live">500ʱȷ</a> <a href="http://www.expcmv.icu">͸ѯ</a> <a href="http://www.lghhbp.icu">ֱӿƵվ</a> <a href="http://www.2507151.live">Ʊƽ̨ĸȫb</a> <a href="http://www.ujklkmu.cn">¸35ѡ7</a> <a href="http://www.nmxtvq.icu">1zpcsgoȷ</a> <a href="http://www.3425642.live">Ʊҵô</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>